Работна средина

Eterna LHC е атрактивно место за работа, кое нуди уникатни можности за развој на стручни и одлучни луѓе. Ние работиме систематски со цел за да ја подобриме работната средина и да спречиме професионални повреди и болести.

Eterna LHC има цел да биде работно место кое го промовира здравјето на своите вработени и обезбедува сигурност на пациентите. Toa значи дека нашата амбиција е да создадеме култура и работна средина која ќе ја поттикнува тимската работа и ќе го штити здравјето и професионалниот развој на сите наши вработени во здрава и безбедна работна средина, врз основа на доверба, слобода и одговорност.

Ние спроведуваме редовна анкета за работната средина, која ни дава преглед на тоа како нашите вработени се чувствуваат во врска со нивната работна средина. Генерално, нашиот резултат е многу висок. Истражувањето на работната средина се користи како основа за зачувување на позитивните аспекти на работната средина во Eterna LHC е и за брзо и ефикасно решавање на идентификуваните проблеми.

Закажете термин


  Со пополнување на податоците од контакт формата можете да закажете термин за преглед и/или консултација или закажете на телефоните:

  +389 (0)2 30 91 470
  +389 (0)78 30 91 47
  Viber: 078 30 91 47

  Закажете термин

  Со пополнување на податоците од контакт формата можете да закажете термин за преглед и/или консултација или закажете на телефоните:

  +389 (0)2 30 91 470
  +389 (0)78 30 91 47
  Viber: 078 30 91 47